Υπηρεσίες

Η Ak Group Μονοπρόσωπη IKE, εφεξής «Εταιρεία», δραστηριοποιείται ενεργά στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και παρέχει βασικές υπηρεσίες διαδικτύου, μέσω της ιστοσελίδας www.topmenu.gr. Με την αγορά οποιουδήποτε πακέτου ο πελάτης αποδέχεται πλήρως όλους τους Όρους Χρήσης, οι οποίοι μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Σε περίπτωση ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ της εταιρείας και του πελάτη ισχύουν οι Όροι Χρήσης του εκάστοτε συμφωνητικού.

Προσωπικά Δεδομένα

Η εταιρεία οφείλει να προστατεύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της και να μην τα διαβιβάζει προς τρίτους για οποιονδήποτε σκοπό. Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι basic & pro  δεν χρησιμοποιούν κανενός είδους cookie, ενώ στον κατάλογο Exlusive χρησιμοποιούνται cookies που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Ο χρήστης στην περίπτωση του πακέτου Exclusive ενημερώνεται σχετικά για την χρήση cookies.

Στο πλαίσιο της ορθής λειτουργίας του ηλεκτρονικού μας κατστήματος, καθώς και της κατάλληλης εξατομίκευσης των παρεχομένων προς εσάς υπηρεσιών μας, εκτός από τα άνωθι αναφερόμενα προσωπικά δεδομένα, καταγράφουμε παροδικά και τα ηλεκτρονικά σας ίχνη (διεύθυνση IP, hostname, συμπεριφορά εντός της ιστοσελίδας και ενδεχόμενο ιστορικό αγορών). Επίσης ενδέχεται να γίνεστε αποδέκτης προσωρινών αναγνωριστικών αρχείων (cookies) με σκοπό τόσο την καλύτερη εξατομίκευση των λειτουργικών της ιστοσελίδας μας, όσο και την παραγωγή αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων προς χρήση και αξιοποίηση της εταιρείας μας. Παράλληλα με το εσωτερικό σύστημα στατιστικών της εταιρείας μας, στην παροχή στατιστικών δεδομένων συνδράμει και η εξωτερική εφαρμογή Analytics της Google.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια αποφυγής κρουσμάτων υποκλοπής ή απώλειας προσωπικών δεδομένων. Διαθέτουμε τις κατάλληλες προδιαγραφές ασφαλείας και διεκπεραιώνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα τους απαραίτητους προληπτικούς τεχνικούς ελέγχους με παρεμβάσεις και αναβαθμίσεις όπου χρειάζεται. Στην εξαιρετική περίπτωση κατά την οποία μελλοντικά προκύψει κάποιο πρόβλημα με τα προσωπικά σας δεδομένα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων της επιχείρησής μας θα σας ειδοποιήσει άμεσα για να προβείτε στις κατάλληλες ενέργειες προς διαφύλαξη αυτών και αποφυγή δυσμενών επιπτώσεων.

Πνευματικά δικαιώματα

Όλες οι φωτογραφίες έχουν όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την χρήση στην ιστοσελίδα. Σε περίπτωση που πελάτης μας παραχωρήσει φωτογραφικό ή και υλικό βιντεοσκόπησης αποδέχεται πως έχει όλες τις απαραίτητες άδειες και μας τις παραχωρεί.

Υποχρεώσεις – Τεχνικά Προβλήματα

Η εταιρεία οφείλει σε περίπτωση οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος, να το αποκαταστήσει το συντομότερο δυνατόν και να ενημερώσει τους πελάτες άμεσα για την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί συνεχόμενο τεχνικό πρόβλημα που οφείλεται στον υπολογιστή ή στη σύνδεση Internet του πελάτη, με αποτέλεσμα ο πελάτης να μην μπορεί να χρησιμοποιεί ομαλά της υπηρεσίες που έχει, η εταιρεία υπόσχεται πως θα καταβάλλει καλοπροαίρετα κάθε δυνατή προσπάθεια για να δώσει ολοκληρωμένες εναλλακτικές τεχνικές λύσεις στον πελάτη. Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν χρεώσεις που θα προκύψουν με τον μεγάλο όγκο δεδομένων που θα διακινηθούν κατά την διάρκεια της συνδρομής.

Πληρωμή

Ο Πελάτης για να αποκτήσει πρόσβαση στις υπηρεσίες της εταιρείας δεν οφείλει να καταβάλει κανένα αντίτιμο.

Διαφορές

Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ της εταιρίας και του πελάτη, η εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για εξώδικη επίλυση αυτής, αλλιώς αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση της διαφοράς ορίζονται τα Δικαστήρια Ρεθύμνου.